Các cuộc cách mạng công nghiệp và những bước thay đổi của Marketing

Cách mạng công nghiệp lần 4 hay 4.0 đang là chủ đề vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Việt Nam. Từ 2017 đến nay, các chủ đề về 4.0 liên tục được trao đổi trên các góc độ khác nhau của kinh doanh. vậy trong marketing, cuộc cách mạng công nghiệp này đã […]

Kiến thức Marketing

Các quan điểm quản trị Marketing

Xét từ khía cạnh hình thành và phát triển, lý thuyết marketing hiện đại đã trãi qua một quá trình phát triển, quá trình này gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp Quản trị doanh nghiệp hướng ra thị trường. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã tổng kếtừ trong thực tiễn [...]
Kiến thức Marketing

Khái niệm & Bản chất của Marketing

Khái niệm & bản chất của Marketing Các khái niệm Marketing hiện đại Bản chất của Marketing Khái niệm & công việc "Quản trị Marketing" Cho đến hiện nay, rất nhiều người vẫn lầm tưởng marketing với việc chào hàng, tiếp thị, bán hàng và các hoạt động kích thích tiêu thụ. Đứng trên quan [...]
Kiến thức Marketing

Các khái niệm nền tảng của Marketing

Rất nhiều người cho rằng "Marketing là công việc của người bán", nhưng nếu hiểu một cách đầy đủ trên cơ sở cạnh tranh thì đôi khi cả người mua cũng phải làm marketing. Trên thị trường bên nào tích cực hơn trong việc tìm kiếm cách trao đổi với bên kia thì bên đó [...]
Kiến thức Marketing

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG – Hướng dẫn cách viết

Báo cáo phân tích “Tổng quan thị trường” là một trong những nội dung quan trọng với người làm marketing. Đa số marketer tiếp xúc với khái niệm “Tổng quan thị trường” từ khi còn là sinh viên với các học phần “Thực hành nghề” cho đến khi viết “khóa luận tốt nghiệp”. Nội dung […]

Kiến thức Marketing