Bài 2. Blogger – Các chức năng trong bảng điều khiển

Trong quá trình tạo một blog cơ bản hoặc CV online như trong hướng dẫn tại bài viết: “Hướng dẫn – Thiết kế CV online trên Blogger” . Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các chức năng trong bảng điều khiển của Blogger. Trang điều khiển được hiển thị như hình bên dưới, […]

Blogger