Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1 Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5 Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z CLC.17DMA2 Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99 Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87 Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you […]

Uncategorized

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST […]

Phân tích Digital Assets