25/02/2020

[Báo cáo] “Asia’s shopping safari“ The hunt is on – Nielsen 2014

Báo cáo được “Connie Cheng, Head of Shopper Insights, Nielsen Southeast Asia, North Asia and Pacific” trình bày năm 2014. Báo cáo tập trung phân tích chuyên sâu về 03 vấn đề

  • Các nhóm shopper
  • Hành vi mua của Shopper tại Các  stores
  • Chiến lược tác động vào Shopper

Nội dung báo cáo:

Báo cáo thi trường, báo cáo ngành ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.