Admin bar avatar
About admin
Founder & PM, TMC - The Marketing Corner Lecturer, University of Finance and Marketing

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1 Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5 Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z CLC.17DMA2 Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99 Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87 Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you […]

Uncategorized

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST […]

Phân tích Digital Assets

Phác họa tổng quan về Báo điện tử (news media Publisher) tại Việt Nam 2019

Với dân số hơn 96 triệu (2019), tuổi trung bình 30 năm và tỷ lệ truy cập internet ở mức hơn 64 triệu, hoặc chỉ hơn 67% dân số địa phương, Việt Nam là một thị trường trẻ và năng động, đại diện cho một cơ hội thương mại lớn cho các thương hiệu và […]

Báo cáo thị trường

Nghiên cứu từ khóa trong Digital Marketing. Keywords Research

Nếu như nghiên cứu thị trường (Research) là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình Marketing của Doanh nghiệp thì Keywords research chính là một trong những hoạt động nghiên cứu thị trường quan trọng nhất trên Internet. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu ra được những từ […]

DIGITAL MARKETING, Digital tools, Hướng dẫn