17/02/2020

[Báo cáo] Nielsen Insights Pocket book 2018

Nielsen Insights Pocketbook là tài liệu tổng hợp những insights của Nielsen về thị trường và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam, từ đó chỉ ra những xu hướng mới nổi có khả năng thay đổi thị trường trong vòng 10 năm tới và cung cấp bức tranh bao quát, toàn diện về thị trường. Dựa trên những thông tin này, doanh nghiệp có thể nắm bắt những xu hướng mới và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

Pocketbook 2018 bao gồm các nội dung:

  1. Market Landscape: Tổng quan tình hình kinh tế và xu hướng tiêu dùng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam
  2. Consumer Landscape: Những điểm nổi bật về người tiêu dùng tại Việt Nam
  3. Consumer Trends: Các xu hướng tiêu dùng đang phát triển
  4. Rural Consumers: Tiềm năng của nông thôn Việt Nam và khái quát về người tiêu dùng ở nông thôn
  5. Vietnam by Numbers: Việt Nam qua những số liệu tham khảo từ Tổng cục Thống kê.

Nielsen Insights Pocketbook sẽ là một tài liệu tham khảo giá trị cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về tổng quan thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Xem trực tuyến:

Tải về

Nguồn: Nielsen,
https://www.brandcamp.asia/doc/2871-Nielsen-Insights-Pocketbook-2018

Báo cáo thi trường, báo cáo ngành ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.