30/08/2021

BHO – Form đăng ký tài khoản

BHO là nền tảng website được công ty EQVN phát triển từ source code của wordpress nhằm hỗ trợ cho các bạn muốn tìm hiểu về website một cách chóng

Tính năng quan trọng của BHO là thay đổi và tạo giao diện web một cách trực quan trên front-end mà không cần can thiệp vào code.

Mục đích của platform giúp người học hiểu được cách vận hành của một website, cấu trúc của một website và thực hành viết bài trên website theo chuẩn SEO

Để có tài khoản thực hành, bạn cần đăng ký tài khoản MIỄN PHÍ tại form sau:

Thực hành BHO

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.