07/06/2019

Bài 2. Blogger – Các chức năng trong bảng điều khiển

Trong quá trình tạo một blog cơ bản hoặc CV online như trong hướng dẫn tại bài viết: “Hướng dẫn – Thiết kế CV online trên Blogger” . Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các chức năng trong bảng điều khiển của Blogger. Trang điều khiển được hiển thị như hình bên dưới, mình sẽ giải thích các chức năng này một cách cơ bản như sau:

Bảng điều khiển Blogger - Màn hình hiển thị Post
Bảng điều khiển Blogger – Màn hình hiển thị Post

Bảng điều khiển gồm 2 phần hiển thị
Khu A – Các nút quản trị: là nút điều chỉnh tất cả hiển thị, thông tin và đo lường Blog
Khu B – Phần quản trị chi tiết. Được hiển thị tương ứng vời từng lựa chọn từ 1 –> 9 tại khu A

Bài đăng mới: Nơi bạn khởi tạo, viết bài mới cho blog.

Bài đăng: Chứa toàn bộ thông tin của các bài đăng trong Blog. Bạn có thể lựa chọn các hình thức hiển thị bài viết như:
– All: Xem toàn bộ danh sách các bài viết hiện có trong blog
– Draft: Xem các bài viết Nháp (là các bài viết đã được Lưu nhưng chưa Publish)
– Published: Tất cả các bài viết đã được đăng
Khu vực hiển thị bên màn hình B sẽ khi nơi mà bạn lựa chọn thao tác với từng bài đăng như:

Hiển thị khi click vào (1) Posts
  1. Đăng tải bài viết mới
  2. Quản trị bài viết: Edit (điều chỉnh), View (Xem), Delete (Xóa bài)
  3. Chuyển đổi qua lại các bài viết theo chế độ “publish” hoặc “Draft” và “Delete” nhiều bài viết cùng lúc
  4. Hiển thị bài viết theo Label (Nhãn)

Thống kê: xem, thống kê tình hình truy cập vào blog (số người truy cập theo từng thời điểm, những bài đăng được truy cập nhiều, nguồn truy cập từ trang nào, ở đâu,…)

Nhận xét: quản lý các nhận xét/comment của người đọc trên các bài đăng, bài viết. Bạn có  thể xóa/ chấp nhận bất kì một nhận xét nào.

Chiến dịch: tạo chiến dịch quảng cáo cho blog bằng công cụ Google Adwords. Mục đích để tăng lượng truy cập cho trang

Trang: tạo menu cho blog, tạo các trang giống bài đăng, nhưng đa phần là để tạo các bài dạng như: Liên hệ, Sitemap, Giới thiệu. Mỗi blog được tới đa 20 trang. Mình sẽ nói kĩ sự khác nhau giữa trang và bài đăng trong bài viết khác.

Bố cục: căn chỉnh lại vị trí của các mục, menu trên blog. Thêm, xóa, chỉnh sửa các tiện ích trên blog của bạn.

Chủ đề: tùy chỉnh giao diện blog. Nơi bạn thao tác với mã nguồn của trang blog.

Cài đặt: thiết lập các tính năng cơ bản cho blog (chủ yếu là để SEO – quan trọng cho những ai quan tâm tới vấn đề thứ hạng của blog/website).


Chúng ta sẽ còn có nhiều thời gian để tìm hiểu chúng sâu hơn. Nhưng trước hết để tạo động lực bắt tay vào Blog, chúng ta qua bài 3 để Thiết kế Blog theo sở thích nhé

Ngoài ra, nếu bạn không rõ ở nội dung nào ở trên, hoặc cần giải thích thêm thì comment để được hỗ trợ thêm nhé

Thực hành Blogger ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.