13/10/2019

Cơ hội nghề nghiệp trong lãnh vực Digital Marketing dành cho sinh viên mới ra trường

Cơ hội nghề nghiệp trong lãnh vực Digital Marketing dành cho sinh viên mới ra trường là nội dung của bài tham luận được trình bày trong chương trình hội thảo “Marketing 4.0” được diễn ra tại trường ĐH Tài chính – Marketing (Tháng 4 năm 2018)

Bài trình bày được RSVP Việt nam, Agency độc quyền của chương trình đào tạo “Digital 4.0” của Google biên soạn và trình bày

Nội dung chính của bài trình bày:Các chức năng chính trong lãnh vực
1. Digital Marketing
2. Tổ chức bộ phận Digital Marketing trong doanh nghiệp

Theo đó, có 6 chức năng mà sinh viên mới ra trường có thể tham gia làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp như:

tính năng digital marketing
  • SEO
  • SEM
  • SMM
  • Content
  • Lead nurturing
  • Sales support

Còn lãnh vực “Digital Strategy” yêu cầu người làm phải có từ trên 3 năm kinh nghiệm trong lãnh vực Digital. Xem nội dung chi tiết của bài trình bày

Nghề Marketing ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.