Digital marketing. Chuyên mục về kiến thức Digital Marketing

Các nội dung cơ bản trong lãnh vực Digital Marketing

  • Kiến thức nền tảng
  • Digital platform: website, email, social …
  • Digital tool: giới thiệu và hướng dẫn sử dụng
  • Kế hoạch Digital Marketing
  • Case-study
  • Tracking & KPI

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST […]

Phân tích Digital Assets

Nghiên cứu từ khóa trong Digital Marketing. Keywords Research

Nếu như nghiên cứu thị trường (Research) là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình Marketing của Doanh nghiệp thì Keywords research chính là một trong những hoạt động nghiên cứu thị trường quan trọng nhất trên Internet. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu ra được những từ […]

DIGITAL MARKETING, Digital tools, Hướng dẫn

Tại sao WEBSITE phải là yếu tốt cốt lõi trong Digital Campaign

Trong quá trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing, rất nhiều marketer đã lựa chọn platform chính là Fanpage thay vì website. Vậy tại sao Website nên là kênh truyền thông mà các marketer cần tập trung và phát triển thay vì Facebook page hoặc bất kỳ trang Mạng xã hội (MXH) nào khác? Trước [...]
Digital Marketing plan, Kiến thức Marketing