Tại sao WEBSITE phải là yếu tốt cốt lõi trong Digital Campaign

Trong quá trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing, rất nhiều marketer đã lựa chọn platform chính là Fanpage thay vì website. Vậy tại sao Website nên là kênh truyền thông mà các marketer cần tập trung và phát triển thay vì Facebook page hoặc bất kỳ trang Mạng xã hội (MXH) nào khác? Trước [...]
Digital Marketing plan, Kiến thức Marketing