29/08/2021

Offer

Offer /ˈɔːfər/ (n) : Sản phẩm trên quan điểm Marketing, đề xuất thị trường

“Sản phẩm trên quan điểm Marketing là một số kết hợp của các sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc trải nghiệm được cung cấp cho thị trường để thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn”

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

“market offerings – Some combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy a need or want.”

Nguồn: Kotler & Armstrong (2017), Principle of Marketing, Pearson; 17th edition

Chú thích: Sản phẩm là đối tượng được marketing nên khái niệm sản phẩm trong marketing được hiểu theo nghĩa rất rộng, bao gồm: Hàng hóa vật chất, dịch vụ, sự kiện, trải nghiệm, con người, địa điểm, tài sản, tổ chức, thông tin, ý tưởng …. Có thể hiểu một sản phẩm trên quan điểm marketing cần phải chứa đựng ba yếu tố:

– Yếu tố vật chất: bao gồm các yếu tố của sản phẩm (product) và tất cả những gì liên quan đến sản phẩm có tính chất “cân, đo, đong, đếm” được như: chủng loại, linh kiện, mẫu mã, bao bì, hình thức trình bày, giá cả, …

– Yếu tố phi vật chất: bao gồm tất cả khía cạnh của sản phẩm dịch vụ (service) từ khâu phân phối đến các khâu thanh toán, hướng dẫn sử dụng, chính sách hậu mãi, bảo hành …

– Yếu tố con người: bao gồm tất cả trải nghiệm (experiences) và mối quan hệ giữa các đối tác trước, trong và sau khi có giao dịch mua bán.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *