Các kiến thức về marketing được trình bày dưới dạng các Khóa học MIỄN PHÍ. 
  • Lý thuyết: slide bài giảng, nội dung phân tích và ví dụ minh họa
  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
  • Câu hỏi thảo luận
Goc-kien-thuc