Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo

Nguồn: http://thuthuat.taimienphi.vn Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo khi viết các tài liệu, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học và báo cáo về Marketing … là nội dung quan trọng để chứng minh số liệu / dữ liệu đáng tin cậy và có cơ sở trong nội dung văn bản.

GÓC KỸ NĂNG MARKETER, Kiến thức bổ trợ