Nghiên cứu từ khóa trong Digital Marketing. Keywords Research

Nếu như nghiên cứu thị trường (Research) là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình Marketing của Doanh nghiệp thì Keywords research chính là một trong những hoạt động nghiên cứu thị trường quan trọng nhất trên Internet. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu ra được những từ […]

DIGITAL MARKETING, Digital tools, Hướng dẫn

Teamviewer – Hướng dẫn sử dụng

Teamview là phần mềm kết nối giữa 2 hay nhiều máy tính với nhau giúp GV có thể điều khiển máy tính của SV trong quá trình hướng dẫn thực hành …. Sinh viên cần tải Teamview tại đây sau đó cài đặt vào máy tính. Sinh viên cung cấp ID và Password cho GV GV  trung cập vào máy […]

Hướng dẫn

GOOGLE HANGOUTS – Hướng dẫn sử dụng trong Học trực tuyến

Hangouts là gì? Hangouts là ứng dụng của Google cho phép kết nối trao đổi các cuộc hội thoại giữa các cá nhân hoặc trong một nhóm người. Các trao đổi này được thông qua các định dạng như chữ (chat), gọi điện (voice), và gọi điện video (video call) Cuộc gọi trò chuyện có […]

Hướng dẫn