20/04/2019

Khái niệm & Bản chất của Marketing

Khái niệm & bản chất của Marketing

Các khái niệm Marketing hiện đại

Bản chất của Marketing

Khái niệm & công việc “Quản trị Marketing”

Cho đến hiện nay, rất nhiều người vẫn lầm tưởng marketing với việc chào hàng, tiếp thị, bán hàng và các hoạt động kích thích tiêu thụ. Đứng trên quan điểm bán hàng. Trong thực tế, các hoạt động này chỉ là một trong những khâu thuộc về phần nổi của hoạt động marketing, hơn nữa đó cũng không phải là những khâu quan trọng nhất.

Là môn khoa học ứng dụng, lý thuyết Marketing cũng nhiều lần được thay đổi để phù hợp với quan điểm tiếp cận thị trường. Theo đó, có 02 góc độ

 • Cổ điển/ truyền thống: Tiếp cận trên cơ sở BÁN HÀNG. Lợi nhuận đạt được trên cơ sở bán được nhiều hàng
 • Hiện đại: Tiếp cận trên cơ sở NHU CẦU của khách hàng. Lợi nhuận đạt được trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu

Hai quan điểm trên được so sánh như sau:

 • Tiêu chí so sánh
 • Điểm khởi đầu
 • Đối tượng
 • Phương tiện
 • Mục tiêu
 • Marketing Truyền Thống cổ điển
 • Nhà sản xuất
 • Sản phẩm
 • Bán sản phẩm và cổ động
 • Lợi nhuận thông qua tăng khối lượng bán
 • Marketing hiện đại hiện đại
 • Thị trường
 • Nhu cầu khách hàng
 • Tổng hợp nỗ lực marketing
 • Lợi nhuận thông qua thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, lợi ích xã hội

THAM KHẢO: Một số khái niệm Marketing trên quan điểm truyền thống

Marketing là quá trình cung cấp đúng sản phẩm, đúng kênh hay luồng hàng, đúng thời gian và đúng vị trí

(John H.Crighton _ Australia)

Marketing là việc tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng hàng hóa và dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng

(Wolfgang J.Koschnick)

KHÁI NIỆM MARKETING HIỆN ĐẠI

Về mặt cấu trúc:

 • Market: cái chợ, thị trường
 • Hậu tố “ing”: sự vận động, quá trình đang diễn ra của thị trường    

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nội dung của marketing đã có nhiều thay đổi, khi dịch sang tiếng nước khác khó có thể thể hiện đầy đủ và trọn vẹn, do vậy nhiều nước vẫn giữ nguyên thuật ngữ tiếng Anh để sử dụng, trong đó có Việt Nam.

Dưới đây là một số quan điểm và khái niệm marketing hiện đại của các tổ chức, hiệp hội và các nhà nghiên cứu về marketing trên thế giới được chấp nhận và phố biến:

Marketing là tiến trình hoạch định và thực hiện sự sáng tạo, định giá, chiêu thị và phân phối những ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức

(AMA- American Marketing Association, 1985)

Marketing là tiến trình qua đó các cá nhân và các nhóm có thể đạt được nhu cầu và mong muốn bằng việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên

(Philip Kotler và Gary Armstrong, 1994)

Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các các nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác”.

(Philip Kotler, 2012)

Hiện nay có rất nhiều khái niệm khác nhau về Marketing nhưng tất cả đều thể hiện một số đặc trưng thuộc về bản chất của Marketing như sau:

– Marketing là một nghệ thuật phát hiện ra nhu cầu và tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó. Marketing quan tâm đến khách hàng, mọi hoạt động của doanh nghiệp hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng.

– Muốn đáp ứng nhu cầu phải nghiên cứu thị trường, môi trường kinh doanh và hành vi tiêu dùng một cách tỉ mỉ trước khi lựa chọn một chiến lược kinh doanh thích hợp.

– Marketing cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp để tìm ra nhu cầu và phương án thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.

* Lưu ý: Người tìm hiểu về Marketing nên hiểu về bản chất của khái niệm này, thay vì học thuộc lòng các khái niệm đã có.

KHÁI NIỆM: QUẢN TRỊ MARKETING

Như đã trình bày ở trên, Marketing là một dạng hoạt động chức năng đặc thù của doanh nghiệp. Marketing bao gồm nhiều hoạt động, tác nghiệp và các công đoạn khác nhau. Vấn đề cần đặt ra là:

Làm sao để tất cả các hoạt động Marketing đều hướng đến đúng mục tiêu cụ thể và tuân thủ theo đúng NGUYÊN TẮC “Thõa mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng tốt hơn đối thủ và đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp”

Vấn đề này liên quan đến hoạt động “Quản trị Marketing”

Quản trị Marketing là quá trình phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp marketing nhằm thiết lập, củng cố, duy trì và phát triển những cuộc trao đổi có lợi với những khách hàng mục tiêu để đạt được mục tiêu đa định của doanh nghiệp.

Philip Kotler, 2012

Như vậy, quản trị Marketing có liên quan trực tiếp đến việc:

 • Phát hiện và tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu và ước muốn của khách hàng
 • Gợi mở nhu cầu của khách hàng
 • Phát hiện và giải thích nguyên nhân của những thay đổi tăng hoặc giảm mức cầu
 • Phát hiện những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing
 • Chủ động đề ra các chiến lược và biện pháp marketing để tác động lên mức độ thời gian và tính chất của nhu cầu sao cho doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra từ trước.

Kiến thức Marketing ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *