Ngành hàng (category) và vai trò của ngành hàng đối với thương hiệu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trade marketing là “Category Development” – phát triển ngành hàng. Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành hàng và hiểu đúng về “category role” – vai trò của ngành hàng dưới góc nhìn của Brand và Customer để từ đó người […]

Kiến thức Marketing

Tại sao WEBSITE phải là yếu tốt cốt lõi trong Digital Campaign

Trong quá trình xây dựng kế hoạch Digital Marketing, rất nhiều marketer đã lựa chọn platform chính là Fanpage thay vì website. Vậy tại sao Website nên là kênh truyền thông mà các marketer cần tập trung và phát triển thay vì Facebook page hoặc bất kỳ trang Mạng xã hội (MXH) nào khác? Trước [...]
Digital Marketing plan, Kiến thức Marketing

Sự phát triển của Internet & Internet Việt Nam

Nguồn: Damian Ryab, 2015, Tiếp thị số từ A đến Z, NXB Lao động xã hội Internet và ứng dụng Internet hiện nay đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho cả nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật trên thế giới. Trong lĩnh vực Marketing, Internet đã làm thay đổi hành vi […]

Kiến thức Marketing