Các kiến thức về marketing được trình bày dưới dạng các Khóa học MIỄN PHÍ. 
  • Lý thuyết: slide bài giảng, nội dung phân tích và ví dụ minh họa
  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
  • Câu hỏi thảo luận
Goc-kien-thuc

BASIC MARKETING | PRINCIPLES OF MARKETING

Marketing căn bản

Khóa học cung cấp những kiến thức căn bản về Marketing và sự vận dụng Marketing vào trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp người học xây dựng kiến thức nền tảng tư duy về ngành Marketing để có thể tiếp tục tự nghiên cứu về các chiến lược trong Marketing.

basic marketing

CUSTOMER BEHAVIOUR

Hành vi khách hàng

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về hành vi của người tiêu dùng, người học có thể thấu hiểu vai trò trung tâm của người tiêu dùng trong các hoạt động marketing; Biết cách phân tích hành vi người tiêu dùng để ứng dụng là trong các hoạt động Marketing. 

Hanh vi nguoi tieu dung

MARKETING RESEARCH

Nghiên cứu Marketing

Đang cập nhật

Nghien cuu marketing

MARKETING MANAGEMENT

Quản trị Marketing

Khóa học cung cấp kiến thức về Marketing dưới góc độ của một nhà Quản trị, giúp người học có khả năng hoạch định các chiến lược marketing cho một doanh nghiệp, khả năng tổ chức thực hiện và kiểm tra quá trình thực hiện chiến lược marketing

MARKETING ỨNG DỤNG

I. THẤU HIỂU THỊ TRƯỜNG
Ngành hàng kinh doanh
Đối thủ cạnh tranh
INSIGHT
II. LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG

đang cập nhật …

III. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Quản trị thương hiệu
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
shopper marketing
TRADE MARKETING