05/03/2020

“Kinh tế Vĩ Mô” – Macroeconomic

Kinh tế vĩ mô là gì

Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là ngành của kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Các phân tích kinh tế vĩ mô thường tập trung nghiên cứu vào cơ chế hoạt động của nền kinh tế và xác định các yếu tố chiến lược quy định thu nhập và sản lượng quốc dân, mức sử dụng lao động, giá cả và sự biến động của chúng.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tại sao marketing lại phải học kinh tế vĩ mô?

Trong cách phân loại về Marketing dựa theo góc nhìn hệ thống, chúng ta chia làm 2 loại: Marketing vi mô và Marketing vĩ mô.
– Marketing vi mô: do các doanh nghiệp thực hiện.
– Marketing vĩ mô: do các cơ quan của chính phủ thực hiện nhằm định hướng phát triển các ngành kinh tế, hoặc thị trường chung cả nước.

Góc nhìn này cũng cho thấy 2 lãnh vực công việc khác nhau trong ngành marketing mà người làm marketing có thể sẽ thực hiện. Vì vậy, cho dù sau này làm việc trong môi trường nào thì người học về Marketing cũng đều phải hiểu về nền kinh tế nói chung và các công cụ quản lý, vận hành nền kinh tế của quốc gia.

Bài giảng “Kinh tế vĩ mô”

Dưới đây là một số bài giảng về kinh tế vĩ mô. Các bài giảng này, tùy theo giảng viên mà cách biên soạn có sự khác biệt, tuy nhiên nội dung cơ bản đều dựa trên các giáo trình uy tín từ nước ngoài

Bài giảng – Ths Nguyễn Thanh Trọng. UEH

Bài giảng Tiếng Anh – N. Gregory Mankiw

  • Bộ bài giảng gồm 34 chương, file powerpoint

Kiến thức cơ sở ngành Marketing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.