Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo

Nguồn: http://thuthuat.taimienphi.vn Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo khi viết các tài liệu, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học và báo cáo về Marketing … là nội dung quan trọng để chứng minh số liệu / dữ liệu đáng tin cậy và có cơ sở trong nội dung văn bản.

GÓC KỸ NĂNG MARKETER, Kiến thức bổ trợ

Sự phát triển của Internet & Internet Việt Nam

Nguồn: Damian Ryab, 2015, Tiếp thị số từ A đến Z, NXB Lao động xã hội Internet và ứng dụng Internet hiện nay đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho cả nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật trên thế giới. Trong lĩnh vực Marketing, Internet đã làm thay đổi hành vi […]

Kiến thức Marketing

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG – Hướng dẫn cách viết

Báo cáo phân tích “Tổng quan thị trường” là một trong những nội dung quan trọng với người làm marketing. Đa số marketer tiếp xúc với khái niệm “Tổng quan thị trường” từ khi còn là sinh viên với các học phần “Thực hành nghề” cho đến khi viết “khóa luận tốt nghiệp”. Nội dung […]

Kiến thức Marketing