Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST […]

Phân tích Digital Assets

Phác họa tổng quan về Báo điện tử (news media Publisher) tại Việt Nam 2019

Với dân số hơn 96 triệu (2019), tuổi trung bình 30 năm và tỷ lệ truy cập internet ở mức hơn 64 triệu, hoặc chỉ hơn 67% dân số địa phương, Việt Nam là một thị trường trẻ và năng động, đại diện cho một cơ hội thương mại lớn cho các thương hiệu và […]

Báo cáo thị trường

Nghiên cứu từ khóa trong Digital Marketing. Keywords Research

Nếu như nghiên cứu thị trường (Research) là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình Marketing của Doanh nghiệp thì Keywords research chính là một trong những hoạt động nghiên cứu thị trường quan trọng nhất trên Internet. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu ra được những từ […]

DIGITAL MARKETING, Digital tools, Hướng dẫn

Cơ hội nghề nghiệp trong lãnh vực Digital Marketing dành cho sinh viên mới ra trường

Cơ hội nghề nghiệp trong lãnh vực Digital Marketing dành cho sinh viên mới ra trường là nội dung của bài tham luận được trình bày trong chương trình hội thảo “Marketing 4.0” được diễn ra tại trường ĐH Tài chính – Marketing (Tháng 4 năm 2018)

Lộ trình, phương pháp học marketing

[Báo cáo] Việt Nam Digital cập nhật đến 2020

Báo cáo Người dùng Internet Việt nam | Vietnam Digital là báo cáo chuyên sâu về hành vi người dùng Internet tại Việt Nam do WeAreSocial và Hootsuite phân tích. Báo cáo được cập nhật hằng năm và được xem là tài liệu cơ bản trong việc đánh giá hành vi người dùng Internet tại Việt [...]
Báo cáo thị trường
  • 1
  • 2