Phác họa tổng quan về Báo điện tử (news media Publisher) tại Việt Nam 2019

Với dân số hơn 96 triệu (2019), tuổi trung bình 30 năm và tỷ lệ truy cập internet ở mức hơn 64 triệu, hoặc chỉ hơn 67% dân số địa phương, Việt Nam là một thị trường trẻ và năng động, đại diện cho một cơ hội thương mại lớn cho các thương hiệu và […]

Báo cáo thị trường

[Báo cáo] Việt Nam Digital cập nhật đến 2020

Báo cáo Người dùng Internet Việt nam | Vietnam Digital là báo cáo chuyên sâu về hành vi người dùng Internet tại Việt Nam do WeAreSocial và Hootsuite phân tích. Báo cáo được cập nhật hằng năm và được xem là tài liệu cơ bản trong việc đánh giá hành vi người dùng Internet tại Việt [...]
Báo cáo thị trường