Nghiên cứu từ khóa trong Digital Marketing. Keywords Research

Nếu như nghiên cứu thị trường (Research) là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình Marketing của Doanh nghiệp thì Keywords research chính là một trong những hoạt động nghiên cứu thị trường quan trọng nhất trên Internet. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu ra được những từ […]

DIGITAL MARKETING, Digital tools, Hướng dẫn

“Kinh tế vi mô” – Microeconomics

Kinh tế vi mô là gì? Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhân tố và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Trong phân […]

Uncategorized

“Kinh tế Vĩ Mô” – Macroeconomic

Kinh tế vĩ mô là gì Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là ngành của kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Các phân tích kinh tế vĩ mô thường tập trung nghiên cứu vào cơ chế hoạt động của nền kinh tế và xác định các […]

Uncategorized

Ngành hàng (category) và vai trò của ngành hàng đối với thương hiệu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trade marketing là “Category Development” – phát triển ngành hàng. Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành hàng và hiểu đúng về “category role” – vai trò của ngành hàng dưới góc nhìn của Brand và Customer để từ đó người […]

Kiến thức Marketing

PHƯƠNG PHÁP HỌC MARKETING HIỆU QUẢ

“Phương pháp học marketing” là từ khóa được tôi tìm khi dự định viết nội dung này, nhưng có vẻ kết quả không nhiều lắm. Loại trừ các nội dung quảng cáo thì có 4 bài (1) Học Marketing như thế nào cho hiệu quả (Bài viết từ website Marketing chiến lược) – là bài […]

Lộ trình, phương pháp học marketing