Ôn thi Toán “Xác suất Thống kê”

Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán (Statistics and Probability Theory) thường được gọi vắn tắt là “Xác suất thống kế” 1. Tại sao học ngành Marketing lại phải học môn “Xác suất thống kê” Học toán “Xác suất thống kê” (XSTK) là môn học được đánh giá là khó nhằn với nhiều người […]

Uncategorized

[Báo cáo] “Asia’s shopping safari“ The hunt is on – Nielsen 2014

Báo cáo được "Connie Cheng, Head of Shopper Insights, Nielsen Southeast Asia, North Asia and Pacific" trình bày năm 2014. Báo cáo tập trung phân tích chuyên sâu về 03 vấn đề Các nhóm shopper Hành vi mua của Shopper tại Các  stores Chiến lược tác động vào Shopper Nội dung báo cáo: TẢI VỀ
Báo cáo thị trường

[Báo cáo] Vietnam Insight Handbook – Kantar World Pannel – cập nhật đến 2020

Vietnam Insight Handbook là báo cáo phân tích do Kantar Worldpanel thực hiện và thường được công bố vào đầu năm mới. Báo cáo là bức tranh tổng quan về ngành hàng FMCG trong năm vừa qua và những phân tích xu hướng, cơ hội phát triển của ngành trong hiên tại. Báo cáo Vietnam [...]
Báo cáo thị trường

[Báo cáo] Nielsen Insights Pocket book 2018

Nielsen Insights Pocketbook là tài liệu tổng hợp những insights của Nielsen về thị trường và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam, từ đó chỉ ra những xu hướng mới nổi có khả năng thay đổi thị trường trong vòng 10 năm tới và cung cấp bức tranh bao quát, toàn diện về thị […]

Báo cáo thị trường

[Báo cáo] Việt Nam Digital cập nhật đến 2020

Báo cáo Người dùng Internet Việt nam | Vietnam Digital là báo cáo chuyên sâu về hành vi người dùng Internet tại Việt Nam do WeAreSocial và Hootsuite phân tích. Báo cáo được cập nhật hằng năm và được xem là tài liệu cơ bản trong việc đánh giá hành vi người dùng Internet tại Việt [...]
Báo cáo thị trường