GOOGLE HANGOUTS – Hướng dẫn sử dụng trong Học trực tuyến

Hangouts là gì? Hangouts là ứng dụng của Google cho phép kết nối trao đổi các cuộc hội thoại giữa các cá nhân hoặc trong một nhóm người. Các trao đổi này được thông qua các định dạng như chữ (chat), gọi điện (voice), và gọi điện video (video call) Cuộc gọi trò chuyện có […]

Hướng dẫn