Các quan điểm quản trị Marketing

Xét từ khía cạnh hình thành và phát triển, lý thuyết marketing hiện đại đã trãi qua một quá trình phát triển, quá trình này gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp Quản trị doanh nghiệp hướng ra thị trường. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã tổng kếtừ trong thực tiễn [...]
Kiến thức Marketing

Khái niệm & Bản chất của Marketing

Khái niệm & bản chất của Marketing Các khái niệm Marketing hiện đại Bản chất của Marketing Khái niệm & công việc "Quản trị Marketing" Cho đến hiện nay, rất nhiều người vẫn lầm tưởng marketing với việc chào hàng, tiếp thị, bán hàng và các hoạt động kích thích tiêu thụ. Đứng trên quan [...]
Kiến thức Marketing

Các khái niệm nền tảng của Marketing

Rất nhiều người cho rằng "Marketing là công việc của người bán", nhưng nếu hiểu một cách đầy đủ trên cơ sở cạnh tranh thì đôi khi cả người mua cũng phải làm marketing. Trên thị trường bên nào tích cực hơn trong việc tìm kiếm cách trao đổi với bên kia thì bên đó [...]
Kiến thức Marketing