17/02/2020

Teamviewer – Hướng dẫn sử dụng

Teamview là phần mềm kết nối giữa 2 hay nhiều máy tính với nhau giúp GV có thể điều khiển máy tính của SV trong quá trình hướng dẫn thực hành ….

  1. Sinh viên cần tải Teamview tại đây sau đó cài đặt vào máy tính.
  2. Sinh viên cung cấp ID và Password cho GV

GV  trung cập vào máy tính của SV. Lúc này màn hình của SV sẽ hiện lên trên máy tính của GV và GV có thể tuỳ ý điều khiển máy tính của SV

SV theo dõi phần thực hiện của GV và làm theo

Nguồn hình ảnh: https://www.thegioididong.com/hoi-dap/huong-dan-su-dung-teamviewer-1035686

Hướng dẫn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *