24/06/2020

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1

Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver

https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ

Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery

https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5

Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk

https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z

CLC.17DMA2

Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong

https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99

Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen

https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87

Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you and yours shop

https://www.slideshare.net/secret/zM2Elh4FBlK0Xl

Uncategorized
One Comment
  1. đây là bài viết mình đọc thấy có nội dung tuyệt vời, hình ảnh chi tiết dễ hiểu, tiếp tục chia sẽ bạn nhé, cám ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *