24/06/2020

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP

https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk

Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP

https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB

Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE

https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo

Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS

https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E

Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST

https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB

Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST

https://www.slideshare.net/secret/m89zIvghUt9Gmx

Đề tài nhóm 7: THU CUC SPA, SAIGON SMILE SPA, SEOUL SPA

https://www.slideshare.net/secret/TsBj7JItnLrLK

Phân tích Digital Assets ,

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *