Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1 Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5 Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z CLC.17DMA2 Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99 Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87 Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you […]

Uncategorized

“Kinh tế vi mô” – Microeconomics

Kinh tế vi mô là gì? Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhân tố và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Trong phân […]

Uncategorized

“Kinh tế Vĩ Mô” – Macroeconomic

Kinh tế vĩ mô là gì Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là ngành của kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Các phân tích kinh tế vĩ mô thường tập trung nghiên cứu vào cơ chế hoạt động của nền kinh tế và xác định các […]

Uncategorized

Ôn thi Toán “Xác suất Thống kê”

Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán (Statistics and Probability Theory) thường được gọi vắn tắt là “Xác suất thống kế” 1. Tại sao học ngành Marketing lại phải học môn “Xác suất thống kê” Học toán “Xác suất thống kê” (XSTK) là môn học được đánh giá là khó nhằn với nhiều người […]

Uncategorized